certyfikat

Polityka Prywatności

Serwis www.melagu.pl (zwany również: Sklepem Internetowym), jest własnością Melagu.pl Tomasz Sierocki z siedzibą w Ryczów przy ul. Armii Krajowej 50 NIP 626-254-00-48. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów tegoż Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z serwisem pod adresem korespondencyjnym:
ul. Kędzierzyńska 17, 41-902 Bytom lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@melagu.pl

1. Dane zbierane przez sklep internetowy

      a) Dane zbierane podczas rejestracji oraz transakcji zakupu: Każdy Klient rejestrując się
      w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
      celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w
      Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, opcjonalnie dane do
     
       faktury VAT o ile będą inne niż adres do wysyłki. W trakcie rejestracji Klient podaje również hasło zabezpieczające konto
       Klienta w Sklepie Internetowym. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
     
      b) Dane zbierane automatycznie: Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane
      adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies”
      (tzw. „ciasteczka”), system „Google Analytics”. Ponadto Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres IP
      oraz adres e-mail, którzy skontaktują się za pośrednictwem strony www. sklepkolonialny.pl ze Sklepem Internetowym.

2. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

      a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Melagu.pl Tomasz Sierocki, Armii Krajowej 50 , 42-440 Ryczów,
      NIP 626-254-00-48
      b) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się
      w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.
     
      c) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone
       zamówienie.
      d) Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele w
       celu realizacji zamówienia.
     
      e) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
      o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na
      ich otrzymywanie.
      f) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, do
      personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
     
      g) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są
      wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem
      i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
      h) Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych
     
      i) Klient dokonujący zakupu w sklepie Melagu.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail podmiotom
      współpracującym w zakresie wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie.

3. Zabezpieczenie danych

      a) Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient
      ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje
      się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta
      przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
     
      b) Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed
      zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
      c) Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Sklepu podczas zbierania danych osobowych, jest
      zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
     
      d) Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed
      udostępnieniem osobom trzecim.

4. Zmiana danych

      a) Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one
      niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu,
      dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa
      z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm).
     
      b) Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane
      automatycznie.
      c) W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o
      jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne.

5. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

      a) Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym
      Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.
     
      b) Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych
      Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.
      c) Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
 
 I. użytkownik wyrazi na to zgodę lub;
 II. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;
 III. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

6. Polityka plików „cookies”

      a) Pliki „cookies” tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
      urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać
     
      urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
      „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
      końcowym oraz unikalny numer.
     
       b) Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
       optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych
       statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie
       ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
     
       c) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które
       pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
       (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików
     
      „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów
      operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
      prywatności.
     
      d) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
      określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
       nieuprawnionym.
     
      e) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
      której używa.
      f) Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.