Czy cena wyświetlana przy danym produkcie obejmuje koszt dostawy?

Nie. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w końcowym rachunku.

Zobaczysz je na stronie na ostatnim etapie składania zamówienia.